Inspiration till affärsidé

Från affärsidé till eget företag

Affärsidén är nyckeln när du ska starta ett företag. Det finns de som säger att en bra affärsidé ska rymmas på ett suddgummi. Detta syftar till att affärsidén ska vara kort och koncis. Affärsidén bör sedan kompletteras med en välarbetad plan, då har du en god start till ditt blivande företag.

Vad är en affärsidé?

En affärsidé börjar ofta som en tanke, en tanke som sedan genomarbetas tills man fått fram ett koncept. Idén grundas ofta i ett behov av någon form. Kanske har du upptäckt något som saknas på marknaden eller något som kan utvecklas till något bättre. Något som kan göra privatpersoners eller företagares liv lättare eller bättre. Det kan vara en sak lika gärna som en tjänst, stort såväl som smått. Genom tiderna har människor kommit på en helt nyskapande idé och skapat något nytt från grunden. Det vanligaste är dock att man utvecklar något som redan finns. Oavsett om det är en produkt eller tjänst är det vanligaste att man utgår från något existerande. Hur man sedan vidareutvecklar varierar och det är där den kreativa biten kan få mer utrymme.

När du har en bra affärsidé

När du har din idé är det dags att gå pröva den, så att den faktiskt kommer att fungera som en verksamhet. För att ha ett fungerande företag behöver affärsidén vara lönsam. Det kan underlätta att skriva ned själva idén för att lättare se eventuella frågetecken och brister – och åtgärda dem. Skriv ned vad själva idén är, specificera om det är en produkt eller tjänst och vilket behov idén besvarar.

Du behöver sedan fastställa din målgrupp – vilka ska du sälja till? Leta efter konkurrenter, om du inte hittar några bör du granska marknaden ytterligare. Kolla igenom konkurrenterna och skriv ned vad de tar betalt för sin likvärdiga tjänst eller produkt. Deras priser kan vara ett riktmärke för vad dina kunder är beredda att betala.

Budget

För att bättre kunna se om din affärsidé kan bli lönsam behöver du göra en budget. Budgeten är inte särskilt olik en hushållsbudget i termer av intäkter minus utgifter som förhoppningsvis visar ett positivt resultat. Om du ska sälja produkter beräkna vad de kommer kosta att köpa in eller tillverka. Tänk på att det alltid tillkommer några kostnader. Om du inte tar hänsyn till alla intäkter och utgifter redan från början så kan du behöva ta ett sms lån för att täcka oväntade utgifter. Även om du ska tillhandahålla en tjänst som inte kräver några inköp finns det ändå kostnader. Overheadkostnader är viktiga att få med, du behöver tänka igenom bokföring, fakturering, marknadsföring, eventuella betalfunktioner, lokalhyra, transportmedel och administrativa kostnader. Bokföringen till exempel, om du väljer att sköta den själv blir det billigare än att leja bort den men då kan du behöva ett bokföringssystem. Program för bokföring behöver inte vara dyra, det finns många billiga alternativ, men det är likväl en kostnad.

Du behöver sedan göra en uppskattning över vad du ska ta betalt för din produkt eller tjänst. Räkna på hur mycket du tror att du kan sälja och hur mycket du behöver sälja för att gå plus. Här det ytterst viktigt att ekvationen går ihop och verkar rimlig. Räkna inte på drömsiffror, var realistisk annars gör du dig själv en otjänst. Här är det viktigt att du har koll på din kundgrupp och vad de är beredda att betala.

Lägg sedan fram en tydlig och rättvis motivering till varför kunderna ska välja dig eller dina produkter. Kan du sälja på pris eller kanske erbjuder något som är bättre än konkurrenterna eller något unikt. Om du ser att du kommer att vara dyrare än konkurrenterna, varför ska kunder välja dig?

Prissättning

Priset behöver inte vara en avgörande faktor, men om du är dyrare är det allt viktigare att kunna motivera varför kunderna ska välja dig. Prissättningen av produkten eller tjänsten kan vara avgörande för hur mycket du säljer och om du går med vinst eller ej. Exempelvis om du vill sälja en ekologisk produkt och du inte hittar produkten i ekologisk form på marknaden. Säljargumentet skulle då kunna vara att du erbjuder en ekologisk vara. Däremot om produkten är dyrare behöver du ta med i beräkningen att det kommer vara ett bortfall av kunder. Alla är inte beredda att betala mer för att produkten är ekologisk så du behöver räkna med att målgruppen krymper. Är din produkt avsevärt dyrare behöver du reducera kundgruppen ytterligare. Din produkt kommer då sannolikt snarare hamna i det exklusiva segmentet där de som verkligen prioriterar ekologiskt är bredda att betala premium för att få produkten i ekologisk form. Affärsidén kan ändå vara bra och verksamheten lönsam, men det är viktigt att justera din uppskattade försäljning utifrån potentiella kunder.

Hitta kunder

Du behöver ta med i planen hur du ska nå dina kunder. Här kommer din motivering till nytta, motiveringen är din bästa vän när du ska marknadsföra dig. Om du har formulerat en bra motivering till varför kunderna ska välja dig är det just detta som du vill förmedla. Undersök vart du hittar dina kunder och hur du når dem på bästa sätt. Även här kan du se hur dina konkurrenter har gjort, förmodligen har de valt en strategi av en anledning. Du behöver inte göra exakt likadant men det kan ge dig inspiration. Ska du marknadsföra dig med exempelvis annonser är det viktigt att ta med dessa kostnader i din budget.

Starta företag utan affärsidé

Det är inte ovanligt att man vill starta eget företag men inte har en affärsidé. Ingen fara, det finns lösningar att tillgå. Var uppmärksam, lyssna på vad människor i din omgivning, på tv, radio och sociala medier. Vad saknas? Finns det ett tomrum på en marknad eller ett problem som många klagar på. Lägg ihop det med dina egenskaper och vad du är bra på. Kan du fylla tomrummet eller lösa problemet har du din affärsidé. Ofta är det också så att människor startar ett företag inom branschen de redan jobbar inom. Alternativt om du har en hobby som du kan göra om till en affärsverksamhet. Många företagare har enmansföretag där de utövar sitt yrke, exempelvis rörmokare, snickare, massör eller IT-konsult.

Affärsidé exempel

Exempel på affärsidé

Kommer du fortfarande inte på en bra affärsidé kan du söka inspiration från andra entreprenörer. Gå med i grupper på Facebook, kolla olika forum och fråga andra företagare om hur de gick tillväga. Det finns också flera tv-program som kan hjälpa inspirationen att flöda, såsom Dragons Den, Shark Tank och Draknästet där entreprenörer söker pengar till sina verksamheter.

Ett annat alternativ kan vara att se över om du kan ta över en befintlig verksamhet. Exempel på detta kan vara att någon lägger ut en butik eller e-handel till försäljning. I detta fall är det dock ytterst viktigt att verkligen se över alla siffror och varför ägaren vill sälja. Finns det tecken på att verksamheten går dåligt eller andra farhågor bör du inte ta över den. Däremot finns det flera genuina verksamheter att ta över så det kan vara en väg in att bli egenföretagare.

Mall på affärsidé

Ytterligare ett alternativ är att starta en ny verksamhet med ett fungerande koncept. Antingen en franchise (då konceptet är helt färdigt) eller sätta upp en egen butik där du köper in varor från en eller flera leverantörer. Det finns mängder med butiker som säljer såväl dagligvaruprodukter (som kläder och mat) som nischade produkter (som handtag eller badkar). Du kanske har sett butik med ett utbud som saknas i din hemstad, då kan det vara din affärsidé. Vill du inte starta upp en butik på plats kan en e-shop vara ett bättre alternativ. Poängen med detta är att du behöver inte ha en helt unik idé för att starta företag. Huvudsaken är att du gör ordentligt med research för att se att du har ett hållbart koncept. Gör en plan och en budget för att säkerställa att verksamheten kan bli lönsam.